Kostnad & avgifter (från maj 2023)

Insats

En insats om 3 000 kr krävs för att bli medlem. Om man går ur bilpoolen får man tillbaka insatsen. 

3 000 kr

Kilometertaxa

En transponder i bilen registrerar antal körda kilometrar, som medlemmen sedan faktureras för. För varje körd kilometer betalar medlemmen 3 kronor.

Kostnaden för bensin/el ingår i taxan för km och tid och debiteras direkt till föreningen. Man behöver alltså inte betala / lägga ut pengar vid bensin- eller laddstationen, redovisa kvitton etc.

3 kr

Tidstaxa / bokad timme 

25 kr

Maxtaxa för 24 timmar

Man betalar alltså aldrig för mer än 10 timmar vid upp till 24 timmars bokning.

250 kr

Månadsavgift

Medlem betalar en månadsavgift på 300:-

300 kr

INGÅR  

Drivmedel 

Kostnad för elektricitet och  bensin ingår i taxan för km och tid. 

0 kr

Trängselavgifter

Debiteras direkt till föreningen och kostnaden täcks av taxan för km och tid.

0 kr

Bärgning vid skada / olycka

Bärgningshjälp ingår i vår leasing/försäkring.

0 kr

Besiktning

Föreningen står för kostnaden för besiktning.

0 kr

Tvätt 

Föreningen står för kostnaden för biltvätt.

0 kr

Service

Föreningen står för kostnaden för service.

0 kr

Däckbyte

Föreningen står för kostnaden för byte och förvaring av sommar respektive vinterdäck till bilarna,

0 kr

Engagemang 

Medlemmarnas engagemang är ovärderligt. Vi äger tillsammans och tillsammans hjälps vi åt!

Ovärderligt