Kostnad & avgifter 

Deposition

En deposition om 6 000 kr krävs för att bli medlem. Summan återfås alltså vid eventuellt utträde.  

6 000 kr

Kilometertaxa

En transponder i bilen registrerar antal körda kilometrar, som medlemmen sedan faktureras för. För varje kilometer medlemmen kört debiteras 2:50

Föreningen står för drivmedel och övriga driftskostnader.

2:50 kr

Tidstaxa / timme


Bokad tid debiteras enligt följande taxa

15 kr

Tidstaxa / dygn


Bokad tid debiteras enligt följande taxa (med dygn menas här en tidsrymd som är större än 10 timmar och mindre än 24 timmar

150 kr

Drivmedel 

Föreningen står för drivmedel och övriga driftskostnader.

0 kr

Tombokning

Ett bokat pass som inte utnyttjas för att köra bilen debiteras dubbelt dvs, 30 kr /timme eller 300 kr dygn

dubbel avgift  kr

Månad & Årsavgift 

Medlem debiteras varje månad 200:- och en årsavgift på 200:-

200 kr

INGÅR  

Drivmedel 

Kostnad för elektricitet och /eller disel ingår i kostnanden  för km och tid. Föreningen står för drivmedel och övriga driftskostnader.

0 kr

Olycka, Skada 

Bilarna har halvförsäkring och vagnskadegaranti under hela leasingtiden.

Om du har vållat skadan blir du ersättningsskyldig med upp till självrisken.

0 kr

Bilbärgning

Bärgningshjälp ingår i vår leasing/försäkring.

För Octavia: Skoda Bilförsäkring, 0770-110 350

För Nissan: Nissans nybilsassistans, 08-501 03 000

0 kr

Besiktning

Föreningen står för kostnaden för besiktning.

0 kr

Tvätt 

Föreningen står för kostnaden för biltvätt.

0 kr

Service

Föreningen står för kostnaden för service.

0 kr

Däckbyte

Föreningen står för kostnaden för byte och förvaring av sommar respektive vinterdäck till bilarna,

0 kr

Engagemang 

Föreningen anser att ditt och alla medlemmars engagemang är ovärdelig. Vi äger tillammans och tillsammans hjälps vi åt!

0 kr