Vad kostar det?

— bokningsystem & taxor  —

Tid och kilometer blir pengar i kassan...

Bokning

Bokning av föreningens bilar görs via Internet, en bokningstjänst som heter metrotec.ee. Varje medlem har ett eget användarnamn att logga in med och ett lösenord. Efter inloggning kan medlemmen ange starttid och stopptid för en bokning på jämna halvtimmar när. Minsta tidsrymd som debiteras är dock en hel timme. Medlemmen kör bilen fritt under den bokade tiden. Innan bokningstiden gått ut ställer medlemmen själv tillbaka bilen i garaget.

Regler för bokning

Varje medlem får som mest ha 3 giltiga bokningar innestående, varav endast två får vara i omedelbar följd. 
En bokning får vara högst 1 vecka lång
Totalt kan man alltså boka högst 2 veckor i ett sträck

Kostnad & avgifter 

Deposition

En deposition om 6 000 kr krävs för att bli medlem. Summan återfås alltså vid eventuellt utträde.  

6 000 kr

Kilometertaxa

Körd sträcka skrivs in i en körjournal som ligger i bilen. För varje kilometer medlemmen kört debiteras 2:50

Föreningen står för drivmedel och övriga driftskostnader.

2:50 kr

Tidstaxa / timme


Bokad tid debiteras enligt följande taxa (med dygn menas här en tidsrymd som är större än 10 timmar och mindre än 24 timmar):

13 kr

Tidstaxa / dygn


Bokad tid debiteras enligt följande taxa (med dygn menas här en tidsrymd som är större än 10 timmar och mindre än 24 timmar

130 kr

Drivmedel 

Föreningen står för drivmedel och övriga driftskostnader.

0 kr

Tombokning

Ett bokat pass som inte utnyttjas för att köra bilen debiteras dubbelt dvs, 26 kr /timme eller 260 kr dygn

dubbel avgift  kr

Månad & Årsavgift 

Medlem debiteras varje månad 200:- och en årsavgift på 200:-

200 kr

INGÅR  

Drivmedel 

Kostnad för elektricitet och /eller disel ingår i kostnanden  för km och tid. Föreningen står för drivmedel och övriga driftskostnader.

0 kr

Olycka, Skada 

Bilarna är helförsäkrade.
Försäkringsbesked och skadeanmälan ska finnas i handskfacket. Vid olycka fyller du i blanketten på platsen.  Om det efter utredning skulle visa sig att du är vållande eller medskyldig till olyckan måste du själv stå för självrisken 

o kr

Bilbärgning

Om bilen går sönder eller av annan anledning behöver bärgas ringer du till Citroën Assistans, eller Mobiliity Motors gällande Nissan LEAF. Papper finns i handskfacket. Vid sådana tillfällen är vi berättigade till hyrbil. 

0 kr

Besiktning

Föreningen står för kostnaden för besiktning.

o kr

Tvätt 

Föreningen står för kostnaden för biltvätt.

0 kr

Service

Föreningen står för kostnaden för service.

o kr

Däckbyte

Föreningen står för kostnaden för byte och förvaring av sommar respektive vinterdäck till bilarna,

0 kr

Engagemang 

Föreningen anser att ditt och alla medlemmars engagemang är ovärdelig. Vi äger tillammans och tillsammans hjälps vi åt!

0 kr