Att boka bilarna

Bokning av föreningens bilar görs med bokningstjänsten bokabil.se.

Regler för bokning

  • En bokning får vara högst 1 vecka lång, det vill säga 7 dygn.
  • Varje medlem får som mest ha 4 giltiga bokningar samtidigt, varav endast två får vara i omedelbar följd.
  • Totalt kan man alltså boka bilarna högst 2 veckor i ett sträck. 
  • Utöver de fyra bokningarna får man även ha en snabb-bokning: en bokning som görs högst 24 timmar innan starttiden, och som är max 24 timmar.

Om man överskrider bokningstiden

Kolla om någon annan medlem har bilen direkt efter dig och kontakta hen. 

Om man är klar tidigare än beräknat

Om man är klar tidigare än beräknat kan du avbryta bokningen i systemet, när du ställt tillbaka bilen. Meddela gärna via den interna mejlinglistan att bilen är tillgänglig. Du kommer dock att debiteras för hela tiden du bokat.