— BILPOOL MED TRADITION —

Bilföreningen Vinterviken är en ekonomisk förening som bildades 1991 i Örnsberg i sydvästra Stockholm. Föreningens namn var då Gårdskooperativet Vadaren. Föreningens ursprungliga syfte var att hyresgästerna skulle ta över en del förvaltningsuppgifter inom kvarteret Vadaren från hyresvärden - AB Stockholmshem - och utföra dessa i egen regi. Föreningen förde en relativt undanskymd tillvaro mellan 1993 och 1998. Då reviderades stadgarna så att föreningen även kunde äga bilar och hyra ut dem till medlemmarna. Det är inte längre ett krav att bo hos Stockholmshem för att få bli medlem. 2001 registrerades det nya namnet hos Patent- och Registreringsverket (PRV).

Bilföreningen Vinterviken hyr ut bilar till medlemmar. Denna form av samverkan kallas ibland bilpool, ibland bilkooperativ. I England och USA används begreppet Car-Sharing. I storstäder med väl utbyggd kollektivtrafik kan sådan här samverkan vara ett alternativ till privat bilägande.

Verksamheten drivs som en ekonomisk förening, Bilföreningen Vinterviken, ek.för. Den har alltså som syfte att ge medlemmarna ekonomisk fördel. Privat bilägande är för många en nödvändighet. För andra är det ett nöje, visserligen ett ganska dyrbart nöje men ändå något man vill kosta på sig. För en hel del människor är bilägandet en oåtkomlig dröm. Samägande kan vara en intressant möjlighet för alla dessa kategorier.

Samägande och gemensamt utnyttjande kan också i någon mån bidra till bättre miljö i Stockholm. Dels upptar inte föreningens medlemmar mer än två bilplatser i det svårparkerade Aspudden-Örnsberg mot 19 om var och en hade haft en egen bil. Dels finns möjlighet att satsa på bilar som smutsar ned mindre än genomsnittet. Ägandeformen visar också hur man bättre skulle kunna utnyttja de bilar som faktiskt finns. Om många följer detta exempel skulle ökningstakten av det totala antalet bilar i storstäderna kunna reduceras.

Hemvist, medlemmarna finns runt Vinterviken sydväst om Stockholm. Hälften bor i kvarteret Vadaren i Örnsberg, hälften i Hägerstenshamnen.

Vinterviken är en vik i Mälaren mellan Aspudden/Örnsberg och Gröndal. På somrarna går det båttrafik dit. Man kan bland annat besöka caféet och lunchrestaurangen Winterviken som ligger inom Nitro Nobels gamla fabriksområde. Under sommarhalvåret kan man också äta och fika i det blomsterinbäddade Vintervikens trädgårdscafé.

    — Styrelse  —


Föreningens nuvarande styrelse består av

Jonas Söderström- Ordförande

Lotta Sima - Ekonomi och fakturering 

Elna Nord 

Nora Björklund

Styrelsen utses vid föreningens årsmöte och fördelar arbetsuppgifter sinsemellan

Styrelsen prioriterar en välskött ekonomi. Föreningens plusgiro är 47 32 60-8.