Bilpoolen Vinterviken – delningsekonomi sedan 20 år

I Bilföreningen Vinterviken samäger och delar medlemmarna bilar med varandra.  För närvarande (hösten 2022) är knappt 25 hushåll medlemmar och vi har tre bilar.

Bilpooler och andra former ”delningsekonomi” har blivit mer vanliga och mer omtalade de senaste åren. Vår bilpool har dock en lång historia – vi har delat bilar i tjugofem år (se historiken nedan)! Flera av medlemmarna har varit med sedan starten.

Verksamheten drivs som en ekonomisk förening. Vi äger (eller leasar) bilarna tillsammans. Till skillnad från kommersiella bilpooler har vi inget behov av att göra vinst; inga investerare som kräver avkastning. Hos oss har alla medlemmar ett direkt och reellt inflytande på hur vi har ska driva verksamheten. 

Vi turas också om och delar på saker som däckbyte, service etc. Genom att göra jobbet själva kan vi ha betydligt lägre taxor än kommersiella alternativ. 

Men medlemskap i bilpoolen förutsätter också ett engagemang: Du kommer att någon gång att behöva ta ett förtroendeuppdrag, att vara bilansvarig, hjälpa till med administration av olika slag.

Vår hemvist finns runt Vinterviken sydväst om Stockholm: De flesta medlemmar finns i Örnsberg, Aspudden och Axelsberg. Våra bilar står i garage på Örnbacken och  Jarl Kulles gata (i Örnsberg) samt på Selmedalsringen (i Hägerstenshamnen).

Är du intresserad av att bli medlem, kontakta oss på vintervikenbil@gmail.com.


    Styrelse 2024 

Johannes Ernstberger - Ordförande

Jonas Söderström - Ekonomi 

Fredrik Sjöholm - Bilansvarig

Styrelsen utses vid föreningens årsmöte och fördelar arbetsuppgifter sinsemellan

Styrelsen prioriterar en välskött ekonomi. Föreningens plusgiro är 47 32 60-8.


Lite historik

Bilföreningen Vinterviken är en ekonomisk förening som bildades 1991 i Örnsberg i sydvästra Stockholm. Föreningens namn var då Gårdskooperativet Vadaren. Föreningens ursprungliga syfte var att hyresgästerna skulle ta över en del förvaltningsuppgifter inom kvarteret Vadaren från hyresvärden - AB Stockholmshem - och utföra dessa i egen regi. Föreningen förde en relativt undanskymd tillvaro mellan 1993 och 1998. Då reviderades stadgarna så att föreningen även kunde äga bilar och hyra ut dem till medlemmarna. Det är inte längre ett krav att bo hos Stockholmshem för att få bli medlem. 2001 registrerades det nya namnet hos Patent- och Registreringsverket (PRV).


Om bilpooler

Samägande och gemensamt utnyttjande ger en klar ekonomisk fördel gentemot att själv äga en bil.

Men dessutom är samägande en mycket mer hållbar lösning. Ett par delade bilar förbrukar mycket mindre av jordens resurser än om alla medlemmar skulle haft en egen bil. Bilarna utnyttjas också mycket mer effektivt än den privatägda bilen, som står stilla långa tidsperioder. Dessutom krävs bara två bilplatser i det svårparkerade Aspudden-Örnsberg istället för 19. 

Fler argument för bilpooler finns på sidan Varför bilpool?


Om Vinterviken

Vinterviken är en vik i Mälaren mellan Aspudden/Örnsberg och Gröndal. På somrarna går det båttrafik dit. Man kan bland annat besöka caféet och lunchrestaurangen Winterviken som ligger inom Nitro Nobels gamla fabriksområde. Under nästan hela året kan man också äta och fika i Vintervikens hållbara trädgårdscafé. Caféet är en del den ideella föreningen  Vintervikens Trädgård.