Bilpärmarna uppdaterade

22.04.2021

Vi har nu nya info-blad i bilpärmarna i båda bilarna. Läs gärna igenom dem! Där finns svar på en del frågor, tips, samt en förstasida med viktiga OBS för bilarna. Där finns också den preliminära skadepolicy som styrelsen kommer att lägga fram för beslut på årsmötet.

I bilpärmarna finns ju också rapportblad för att anteckna skador man upptäcker (eller kolla om en skada redan är rapporterad).

Hittar du nåt fel i de nya infobladen eller har ngn synpunkt så hör av dig. 

Du hittar bilpärmarna här