Rapport från årsmötet

06.06.2021

Den 2 Juni genomfördes årsstämman, under eminent ledning av Mats H, med knappt hälften av medlemmarna på plats i lokalen och några ytterligare på distans via Zoom. Låt oss hoppas att det är sista gången vi behöver dela upp oss så, i alla fall av hälso- och säkerhetsskäl! :)
Protokoll kommer naturligtvis när det är justerat, men här lite förhandsinfo:
Nya i styrelsen är Elna Nord och Nora Björklund, som ersätter Tonya Lilburn och Andreas Mälarstedt som tackar för sig. Andreas har också (tyvärr) lämnat föreningen pga av flytt, men han har sagt att han nog gärna kommer tillbaka om hans bostadssituation förändras.
Lotta Sima och jag sitter kvar i styrelsen ett år till, i alla fall.
Vad som beslutades:
Stämman röstade ja till styrelsens förslag att halvera insatsen, till 3000 kronor, och alltså återbetala lika mycket till medlemmarna. Det kommer dock inte att ske förrän om/när medlemmarna bekräftar det på en extra årsstämma (eftersom det är en stadgeändring). Datum för extrastämma är inte bestämt, men blir väl troligen efter sommaren.
Att vi har ett onödigt stort överskott i föreningen, samt gått med vinst flera år i rad, diskuterades också i samband med bokslut och budget. Att återbetala delar av det insatta kapitalet skulle förstås minska överskottet. Men det är inte omöjligt att det också skulle vara rimligt att minska avgifterna något, och kanske budgetera med förlust ett par år. Föreningens syfte är ju inte att samla pengar på hög (men för all del ha ett rimligt reservkapital).
Förslaget till stadgeändringar gick också igenom med ändringar i styrelsens förslag på några punkter. Samma där; de börjar att gälla först om/när de också godkänns på en extrastämma.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes, så vi vet vad vi ska göra under året. Den mest akuta uppgiften är dock beslut om en ny bil efter Nissan leaf, som vi ska lämna tillbaka i september. Vi återkommer om det!